Hytaýda öndürilen alaw aromaterapiýa nemlendiriji lomaý satuw

Gysga düşündiriş:

2022 Flame Aroma Diffuser Essential Oil 3D Flame effektiniň uzakdan dolandyrylmagyny goldaýar

Flame gijeki yşyk dizaýny: Ysly diffuzor, hakyky ýangyn effektini görkezmek üçin gijelerine romantik we bejeriş atmosferasyny getirmek üçin duman dizaýny bilen birleşdirilen LED çyrany kabul edýär.Amean nemlendiriji 3 ýagtylyk effektini goldaýar: gaty, ýalpyldawuk yşyk ýa-da yşyk çyrasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. ameangyn gijeki ýagtylyk dizaýny: Ysly diffuzor, hakyky ýangyn effektini görkezmek üçin gijeki romantiki we bejeriş atmosferasyny getirmek üçin duman dizaýny bilen birleşdirilen LED çyrany kabul edýär.Amean nemlendiriji 3 ýagtylyk effektini goldaýar: gaty, ýalpyldawuk yşyk ýa-da yşyk çyrasy.

2. Awtomatiki ýapmak: suwsyz awtomatiki öçürmegiň dizaýny, suw gutaransoň, awtomatiki usulda işini bes eder.Size howp abanýan howp ýok.

3. 8 sagat üznüksiz nemlendirme: Bu salkyn duman nemlendirijisi, suw çüýşesiniň kuwwaty 200ml bolup, takmynan 8 sagatlap nemlendirip bilýär.Fatadawlygy aýyrmak we stressi azaltmak üçin suwa efir ýaglaryny goşuň.Şeýle hem howany arassalaýar we nemlendirýär, gury deri we dodaklardan uzaklaşdyrýar.

Flame Aroma HumidifierJI3A0360

Flame Aroma HumidifierJI3A0375

4. Ultrasonik diffuzer: Iň oňat efir ýagy diffuzeri her bir öý, ofis we ýoga üçin ajaýyp.Fatadawlygy aýyrmak, stresden dynmak, derini nemlendirmek, bir günlük işden soň ýadaw bedeni rahatlandyrmak, ukydan lezzet almak we höweslendirmek üçin 3-5 damja aromaterapiýa efir ýagyny goşuň, hatda çaganyň otagynda-da çaganyň ukusyna täsir etmez.

5. IER GOWY SOWGAT: Özboluşly alaw dizaýny bilen bu nemlendiriji öý, ofis, sport zaly, spa ýa-da ýoga üçin ajaýyp, dostlaryňyz, maşgalaňyz we ýakynlaryňyz üçin ajaýyp dynç alyş sowgady

6. TOP-FILL dizaýny: arassa suw göni suw çüýşesine girýär.Doldurmak we arassalamak aňsat.Şeýle hem, nemlendirijiniň salkyn dumanyndan lezzet alýan wagtyňyz otagyňyzy halaýan efir ýaglary bilen dolduryp bilersiňiz.25dB-den pes asuda amal, amatly we asuda şertlerde aňsat uklamaga mümkinçilik berýär.Maslahat: Ulanyjynyň has gowy tejribesi üçin suw çüýşesini hepdede bir gezek arassalamak maslahat berilýär.

7. Yşyklandyryş funksiýasy: ýalyn atmosferasynyň çyrasyny ýakmak üçin yşyk wyklýuçatel düwmesini gysga basyň;ýene bir gezek basyň, ýalyn atmosfera çyrasynyň ýagtylygy 30% ýokarlanýar;gysga basyň;ýalyn atmosfera çyrasyny öçüriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER