Bezegli gips korniş süýümi gips üçin gips kornişleri

Gysga düşündiriş:

Gips burçy: gips kornişleri / plastmassa galyplary

potolok korniş: potolok galyplary / ypsum korniş öndürijileri

gips galyplary: gips galyplary / bezeg kornişleri / silikon şem galyplary

bezeg galyplary: plastmassa galyplar / süýümli gips korniş

gips korniş galyplary: korniş dizaýnlary / daşarky korniş / potolok galyplary

ýeňiji gips korniş: akustiki diwar panelleri / gips örtük ululyklary

kornişler we galyplar: potolok paneli / paris gips / bezeg potolok panelleri

gips enjamlary: bezegli gips korniş /

gips korniş dizaýnlary: gips örtük burçlary /

diwar gips dizaýnlary: guradyjy potolok dizaýnlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Asbest däl

* güýçli we berk

* Ojakdan goraýan

* Galyplara we mör-möjeklere garşy

* Gül nagşyny arassalaň

* Hiç hili ýoýulma ýok

* Sary garşylyk

* suw geçirmeýän

* Arassalamak aňsat

* Üsti tekiz

* Çyglylyga garşy

* Ses / ýylylyk izolýasiýasy.

* Lighteňil agram

* Elbetde 3D effekti

* Ajaýyp konstruktiw ýerine ýetiriş

4
1

Gips korniş bezeg materiallarymyzyň düşmegi:

Öýlerde gips örtükleri we gips kornişlerini oturtmak modasy 200 ýyl ozal çykypdy.gips kornişleri içerki bezeg materiallary, dürli amaly we owadan nagyşlar bilen otaglary akylly we oňat taýýarlaýar.Ojakdan goraýan, suw geçirmeýän, güýçli korrupsiýa garşy, tüsse garşy, çyglylyga garşy.mold - subutnama.ekt.

Önümiň ady Gips korniş / gips korniş
Material Gips tozy, Güýçli süýümli aýna.
Standart Uzynlygy: 2440mm
Giňligi: 90mm, 110mm, 130mm, 150mm.(Custöriteleşdirilen dizaýn hem garşylanýar.)
Aýratynlyklary 1.Yangyn, güjük we çyglylyk.
2.Aklyk 90% -den ýokary.
3. weeňil, sokulma, çişirilmeýär.
4. Easyeňil gurnama, Ölçegli durnukly.
5. Asbest mugt-100% asbest erkin we ekologiýa taýdan arassa.
Gaplamak Her 5 bölek plastik halta.
Tamamla Surfaceumşak ýüz, açyk gül nagşy, düşnükli.

Esasy häsiýet

Gips kornişleri, içerki bezeg materialy bolup, dürli amaly we owadan nagyşlar bilen otaglary akylly we oňat taýýarlaýar.Ojakdan goraýan, suw geçirmeýän, güýçli korrupsiýa, tüsse we çyglylyga garşy.

1. Gips galyplarynyň 500-den gowrak dizaýnynyň ajaýyp hili bar

2. inönekeý we bezeg dizaýnlarynda bar

3. Doly bahaly teklip

4. Materiallar ýanmaýan, asbestsiz, zyýansyz, güýçli we çydamly

5. Gurmak aňsat we çalt

6. Smoothumşak bezegi tamamlaýar

7. Önümlerimizi öz ýurtlarynda görkezmek üçin daşary ýurtly alyjy gözleýäris

8. Diwaryň we potolokyň birleşmesini / bogunlaryny boşadyp, giňişlige stil we baha goşmak üçin gips galyplarymyzy ulanyň.

10
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň